امروز : ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

نقشه سایت

پست ها

برگه ها

انجمن ها

پرسش و پاسخ گروهی کنکور MBA

در این انجمن و موضاعات مطح شده در ذیل آن به پرسش و پاسخ گروهی کنکور mba  و ارائه سوالات و بیان دغدغه ها و مشکلات خودمان در راه مطالعه برای قبولی در کنکور MBA می پردازیم و در حد امکان به سوالات مطرح شده توسط دوستانمان پاسخ می دهیم.

شعار این انجمن:

همه با هم برای موفقیت در کنکور MBA

منابع زبان انگلیسی کنکور MBA

در این انجمن و موضوعات مطرح شده در ذیل آن می توانیم با هم در رابطه با منابع مطالعاتی زبان انگلیسی کنکور MBA و روش های مطالعه این درس تبادل نظر کنیم.

منابع GMAT برای کنکور MBA

در این انجمن و موضوعات مطرح شده در ذیل آن می توانیم با هم در رابطه با منابع GMAT برای کنکور MBA و روش های مطالعه این درس تبادل نظر کنیم.

منابع ریاضی برای کنکور MBA

در این انجمن و موضوعات مطرح شده در ذیل آن می توانیم با هم در رابطه با منابع ریاضی برای کنکور MBA و روش های مطالعه این درس تبادل نظر کنیم.

اخبار و شنیده های کنکور MBA

در این انجمن به اخبار و شنیده های کنکور mba و صحت آن ها می پردازیم.